Συνδικαλιστική Δράση

Θανάσης Παυλόπουλος

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Θανάσης Παυλόπουλος ασχολείται με τον Δικηγορικό Συνδικαλισμό από το 1990 και εκλέγεται επί σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ.

Παράλληλα έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ασχολούμενος με θέματα κυρίως Προστασίας του Καταναλωτή.

Έχει συμμετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε θέματα Καταναλωτή, Υπερχρεωμένων (Ν3869), Κτηματολογίου κλπ.

Επίσης, είναι υποστηρικτής των Νέων Τεχνολογιών και της Ηλεκτρονικής Δικηγορίας, και έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση των έργων της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου, της Απουλοποίησης των ενσήμων και ηλεκτρονικής έκδοσης των γραμματίων, της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής στο χώρο της Δικαιοσύνης (e-Justice), της νέας πύλης (portal: dsa.gr) του ΔΣΑ στο διαδίκτυο, της χορήγησης ψηφιακών υπογραφών στους δικηγόρους, της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα νομικά Δεδομένα, στην εξαιρετική πληρότητα του ΙΣΟΚΡΑΤΗ σε Νομοθεσία και Νομολογία, στην διασύνδεση και αξιοποίηση των αναρίθμητων Νομικών πληροφοριών και του ΦΕΚ, και σε άλλες εφαρμογές.