Προστασία Καταναλωτή, έναντι κάθε επιχείρησης που παραβιάζει το Νόμο.

Εγερση αγωγής αποζημίωσης καταναλωτή έναντι κάθε παρανόμου και καταχρηστικής συμπεριφοράς Τραπεζών, Εισπρακτικών Εταιρειών, Εταιρειών Τηλεφωνίας, Εταιρειών πώλησης Προιόντων κ.ά


Δικαστική Άμυνα κατά Τραπεζών για παράνομες χρεώσεις και καταχρηστικούς όρους – Ανακοπές – Αναστολές πλειστηριασμών κλπ.

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών Ν3869/10. - Νόμος Κατσέλη - όλες οι Διαδικασίες, αιτήσεις, εφέσεις, αναστολές πλειστηριασμού, αιτήσεις μεταρρύθμισης δόσεων κλπ