• ΔΙΑΘΗΚΕΣ : Νομικές συμβουλές για την σύνταξη διαθήκης – Δημοσίευση Διαθηκών – Προσβολή αυτών ως πλαστές

  • ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ – ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

  • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και επίλυση νομικών και φορολογικών ζητημάτων

  • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

Προσοχή:

Σε περίπτωση που η κληρονομία έχει χρέη, υπάρχει δυνατότητα να προστατευτεί ο κληρονόμος χωρίς να χρειάζεται να αποποιηθεί απαραιτήτως την κληρονομιά. Για να μην πληρώσει ο κληρονόμος με την ατομική του περιουσία τα χρέη της κληρονομιάς, μπορεί να προβεί σε αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και έτσι ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς μόνο μέχρι το ενεργητικό της κληρονομιάς.