Στις οικογενειακές διάφορες δεν χωρούν σφοδρές αντιδικίες γιατί καταλήγουν πάντα σε βάρος της αξιοπρέπειας των συζύγων και της ηρεμίας των τέκνων, ανεξάρτητα του νικητή. Ο Δικηγόρος οφείλει να σταθεί δίπλα στον πελάτη και να τον συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο πως θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και ηρεμία του - οφείλει να εξαντλήσει τον διάλογο και μετά να στραφεί δικαστικά σε οποιαδήποτε δίκη του ανατεθεί με επαγγελματισμό και επιτυχία.

Το νομοθετικό και δικαστικό μας πλαίσιο παρέχει πληθώρα διατάξεων και διαδικασιών για την επίλυση των οικογενειακών διαφόρων κάθε είδους και το γραφείο μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση στο ειδικό αυτό αντικείμενο!

Μια σύντομη νομική προσέγγιση στην διαδικασία έκδοσης διαζυγίου και ρύθμισης των λοιπών θεμάτων :

Πρωτίστως εάν οι σύζυγοι επιθυμούν να χωρίσουν συναινετικά και χωρίς αντιδικία και διεξαγωγή δικών περί υπαιτιότητας κλπ, διορίζουν ένα ή περισσότερους δικηγόρους και αφού μεσολαβήσει ένα σχετικά σύντομο διάστημα διαπραγματεύσεων, συντάσσεται ένα συμφωνητικό λύσης του γάμου και ένα ακόμα που αφορά την επιμέλεια των παιδιών, το ποσό της διατροφής τους και την επικοινωνία των γονιών με αυτά. Στη συνέχεια κατατίθενται τα συμφωνητικά με την κοινή αίτηση διαζυγίου στο Δικαστήριο και εντός κάποιων μηνών διεξάγεται η δίκη που ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η επιθυμία τους για Διαζύγιο χωρίς να απαιτείται να βρίσκονται στο δικαστήριο προσωπικά και στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση διαζυγίου και επικυρώνεται η συμφωνία τους για τα υπόλοιπα ζητήματα και ισχύει ως απόφαση εκτελεστή στην περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό που συμφωνήθηκε.

Εάν οι σύζυγοι δεν έχουν κοινό τόπο προσέγγισης για τα διάφορα θέματα που δημιουργούνται κατά την διάσπαση του γάμου τους, τότε ο καθένας τους μπορεί να στραφεί δικαστικά κατά του άλλου και να ζητήσει την λύση του γάμου καθώς και την ρύθμιση των οικογενειακών θεμάτων (διατροφή, επικοινωνία, συμμετοχή στην περιουσία κλπ) με την διενέργεια δικαστηρίου, όπου θα εξετασθούν μάρτυρες για να πιστοποιήσουν τα γεγονότα  κλπ.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να αιτηθεί ένας σύζυγος την λύση του γάμου εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διάζευξης άνω των 2 ετών και τότε εκδίδεται απόφαση διαζυγίου από το δικαστήριο που γίνεται με την αντίστοιχη διαδικασία.

Τώρα πλέον από Ιανουάριο του 2018 μπορεί να κατατεθεί η συμφωνία λύσης του γάμου και ρύθμισης των οικογενειακών διαφορών, επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία κλπ και σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ με ειδική διαδικασία με την υποχρεωτική παρουσία ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ για κάθε ένα διάδικο μέρος και να συνταχθεί πράξη που θα λύει τον γαμο και θα οριστικοποιεί την κοινή συμφωνία των συζύγων.

Άλλες οικογενειακές διαφορές που μπορούν να ρυθμιστούν με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση κάποιου από τους συζύγους είναι:

Η επιμέλεια και διατροφή και επικοινωνία των τέκνων με τους γονείς.
Η χρήση της οικογενειακής στέγης.
Η συμμετοχή στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου.
Η ενδοοικογενειακή βία.
Η διανομή της οικοσκευής και των δώρων.
Η ρύθμιση τυχόν κοινών δανείων ή αυτοκινήτων.
Η ονοματοδοσία αβάπτιστου τέκνου.
Η επικοινωνία των παππούδων με τα τέκνα.
Η ρύθμιση με ασφαλιστικά μέτρα της σχέσης των εν διαστάσει συζύγων.

Η προσβολή της πατρότητος τέκνου

Η δικαστική αναγνώριση τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του και η διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του

Η λειτουργία του συμφώνου συμβίωσης

Και οτιδήποτε άλλο προκύψει από την έννομη σχέση του γάμου και την διάσπαση της !