♦ Για ειδικά ζητήματα Φορολογικού Δικαίου  έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με το εξειδικευμένο γραφείο στο αντικείμενο αυτό του εξειδικευμενου δικηγόρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗ προς ουσιαστικό όφελος του εντολέα που αναζητά τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

♦ Επίσης, για ζητήματα που αφορούν του Έλληνες του Εξωτερικού και ιδιαίτερα της Γερμανίας (όπως πχ αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα, συμβάσεις διακρατικές, οικογενειακές διαφορές κλπ) έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με την Ελληνίδα δικηγόρο Γερμανίας  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΩΧΟΥ με έδρα το Βερολίνο. Δείτε περισσότερα εδώ